Aktuális információk

A Kapitány

A Forbes Magazin címlapján Kapitány István a Shell Globál alelnöke, az év managere. Személyes történet fűz hozzá, csoporttársam volt a főiskolán. Miközben a magyar sajtóból arról értesülünk, hogy az Év managerének választották, a világsajtóban pedig Trump Elnökkel készült közös fotón látható, a 35 éves évfolyam találkozónk alkalmából szervezett, közös csoportba azt írja: alig várom, hogy lássalak titeket! A találkozóra nem egyedül érkezik. Összeszedi a csoporttársakat Budapesten és magával hozza a nagyon kedves, volt csoportvezető tanárnőnket is. Mindenkire kíváncsi és portrét készít rólunk a telefonjával. Előkerülnek a régi történetek, többek között az, amikor végzősként három szintes áruházat működtettünk a karácsony előtti forgalomban, az akkori Divatcsarnokban. Kétség nem fért hozzá, hogy őt választjuk meg igazgatónak, mint ahogy most is körülötte tömörül a csapat színe-java. Igazi vezéregyéniség, aki azt tartja a legfontosabbnak, hogy ne felejtsük el, honnan indultunk! Kínai asztrológusként engedélyt kérek és kapok, hogy belenézzek a képletébe. 

Kapitány István jin fém bivaly év, jang fém patkány hónap, jang fa majom napján született. Már első látásra is tekintélyt parancsoló, megbízható, nagy munkabírásról árulkodó alkat, akiben van valami különleges. Öneleme a jang fa, amit analógiában egy tekintélyes fához lehetne hasonlítani. Nem csoda, hogy fontosak számára a gyökerei! Élete hosszú folyamat eredményeképpen teljesedik ki, sok elágazással, választással. Erős, egyenes jellem. Általában szilárd véleménye van. Jó vezetői képessége, célkövetése, stratégiai gondolkodása felelősségteljes, elkötelezett vezetővé teszi. Fontosak számára az emberek, szívesen beszélget velük és jobb teljesítményre sarkallja őket, a 3 lépés távolságot azonban megtartja. Abban a témában, ami érdekli, egy életen át képezi magát és ezen ismereteit szintetizálva, hatással van a világra. Személyisége révén szükségszerűen jön számára a státusz és az elismerés. Ha egyszer már döntött, vitába szállni nem érdemes vele. Kötődik a múltjához, a szülőhelyéhez, a gyökereihez. Belülről motivált, kreatív gondolkodású, proaktív, ötletgazdag, igazi újító. Felülről nézi és hamar átlátja a dolgokat. A részletek untatják, ezért nagyon fontos számára egy jó titkárnő, aki odafigyel ezekre. Sikerének a kulcsa a körülötte lévő csapatban rejlik és ő remekül tud csapatot építeni és vezetni. A jó meglátások mellett a jó megérzések is óriási szerepet játszanak az életében. Mindig tudja, merre kell menni és milyen buktatókat kell elkerülni. A hónap oszlopában lévő patkány vize táplálja a fát, ez is mutatja, hogy megérzései segítik az útján. Más aspektusból vizsgálva mutatja az Édesanyját is, aki minden törekvésében támogatja. Az Üzlet az Élet nevű játékhoz tartozik számára.

Mire van még szüksége egy fának az élethez, vagy mire van szüksége egy fémnek ahhoz, hogy edződjön és ragyogóvá váljon? Tűz elemre! Maga a tűz is megtalálható az óra oszlopában, mint ahogy az aktuális szerencseoszlopában is. A létrejött konstelláció érzékenyíti a környezete igényeire és remekül rá tud hangolódni az emberekre. Sok esetben már akkor látja a megoldást, amikor más még a problémát sem látja! Gondolatban végigveszi az összes lehetséges kimenetelt és dönt. Az év, és a hónap oszlop mennyei törzsében ott a fém elem, ami szintén mutatja a vezetői képességeket és azt, hogy megfelelő célok esetén nincs a számára lehetetlen. Az év oszlopban lévő jin fém küldetésről, csapatépítő képességről és a tágabb környezetének való példamutatásról épp úgy tanúskodik, mint arról, hogy igényes mind a munkájára, mind a megjelenésére. Teljesítménynek csak a 100 %-ot tekinti. Mint ahogy el is mondja a Forbes magazinnal készült interjúban, hogy minden egyes nap elölről kell bizonyítani. Ez a jin fém teszi lehetővé azt is, hogy a Shell arcává tudott válni. A hónap oszlopban lévő jang fém vezetői tekintélyt kölcsönöz neki, miközben a saját útját járja és ő írja a szabályokat. A munkájába a szívét is beleteszi. A bátorság, a kitartás és a kezdeményező készség mellett fontos számára az egyenes út. Különösen fontos szerepet játszik az életében a család, mint ahogy életének szerves része az utazás is.

Az elemeket vizsgálva érdekes, hogy év oszlopában föld és fém, hónap oszlopában, ami a munkát jelzi, fém és víz elem található. Ez analógiában jelképezi az olajipart és a közlekedési eszközöket is. Mondhatjuk tehát, hogy horoszkópját tekintve is a "helyén van". Hab a tortán jelenléte a Forma 1-ben, amit szintén a fém és víz elemhez tennék, a sebesség miatt is.  Ami az életét működteti, az kitűnt már a főiskolán is és azóta tökélyre fejlesztette: a kommunikációs készsége. Kommunikáció terén használja a kiváló megfigyelőképességét is és a metakommunikációs jeleket reagálja le.

Sokkal-sokkal mélyebben is bele lehetne menni a képletébe akár az üzlet, akár az életesemények területén, vizsgálva az összefüggéseket, ennek a cikknek azonban ez nem célja. Csupán rá akartam mutatni, hogy a képletben lévő, születéskor magunkkal hozott energiákat jól működtetve, egyenes út vezet a sikerhez. Mint régi diáktárs, szívből örülök Kapitány István üzleti életben elért sikereinek, melyek a képlete ismeretében nem véletlen, hogy épp most teljesedtek ki.

                                                                                                                

                             

Az Era-gon sárkányának igaz története

A cégek elnevezése külön tudomány. Sokféle kritériumnak meg kell felelni egy névnek, amely aztán a céggel azonosulva ivódik be a köztudatba. Sokat számít a név dallama, hangsúlya, végződése, mint a hogy a név mellé társuló logónak is óriási szerepe van, mely képvisel téged.

Volt egyszer, hogy névjegykártyát cseréltünk egy kreatív grafikáiról híres cég vezetőjével. Ránézve az enyémre azt ajánlotta, hogy tervezzük át a névjegykártyámat, mert " a sárkány már nem divat".

Nem ismert engem. Évekig ízlelgettem az Era-gon nevet és évekig visszatartott tőle a film, amelyben Eragonnak hívják a sárkányt. Végül a magam eragonját, akkori blogtársam, Nóra biztatására, kötőjellel hoztam létre. Era, ez volnék én, mert évek óta így hív mindenki. Ez lett a szó eleje. Gon, mert sokat írtam abban az időben és szívesen megosztottam a Gon-dolataimat. Összeolvasva hajaz a Dragon, sárkány szóra is. A kínai asztrológia szerint sárkány napon születtem.

Amikor mindez összeállt, Kis László grafikust kértem meg, hogy tervezzen egy logót a névhez. Többféle sárkányt küldött vissza. Az arany színűbe azonnal beleszerettem. 

A designer megjegyzése mégis gondolkodásra késztetett. Vajon mit üzen ez a sárkány a világnak? Megfelelően képviseli az üzleti asztrológia gondolatvilágát? 

Bihari Kiss Endre népmese kutató nagyon értékes gondolatokkal járult hozzá, hogy megtaláljam a választ. Tőle tudom, hogy minden mese valamilyen egyensúlyvesztésből indul ki. Mint amikor a cégeknél kibillen valami és a cégvezető érzi, hogy cselekednie kell.

Mit képvisel a népmesékben a sárkány? Sárkány = Ser-ken, ő az aki serkent, kimozdít, elindít egy folyamatot. Ő az, aki  jön és kiragadja a főhőst egy helyzetből. Mint pl. amikor elrabolja a királykisasszonyt és fölviszi a hegyre.

Ő a kapu őre. A kapué, melyen át beléphetsz valahová. Olyan helyre, ami eddig el volt zárva előled.

A sárkány gyakorlatilag a híd két világ között. Összeköti az eget és a földet, hiszen szárnya van, miközben hüllő. Elvisz vajon az álmok világába.? Nemigen van lehetetlen a számára.

A  magyar mesék sárkánya nem gonosz, általában jóindulatú, van hogy két lábon járó lény. Az Era-gon sárkánya ezen felül a Napot is képviseli, arany színével és oroszlánra emlékeztető formájával, mely életet adó, teremtő erő.

Elmondhatom tehát, hogy az Era-gon jön és felráz. Kiemel  abból a helyzetből, amiben vagy, miközben felülről megmutatja azt. Kaput nyit egy másik világra. Mindenkinek, akinek van egy álma ...

 

                                                                                                                                                                             Molnárné Gyürki Erika

                                                                                                                                                                                  Era-gon

                                                                                                                                                                            

Interjú: Üzleti jövőkép a racionalitáson innen és túl

Egy interjú, mely kitér az era-gon szokatlan módszertanának legfontosabb elemeire:  Aki kérdez: Juhász Zsuzsanna Emőke. 

Kedves Erika! Régóta figyelem a tevékenységedet és úgy látom, az üzlet és az asztrológia fogalmának összekapcsolásával tabukat döntögetsz. A vállalkozók szóba állnak egyáltalán veled?

Az gondolom, hogy napjainkban a legnagyobb érték az információ. A mai vállalkozói tevékenység sikere alapvetően attól függ, hogy ki milyen jól és gyorsan képes a rendelkezésre álló információkat felhasználni. Ez a „jókor lenni jó helyen”, amit sokan a jó érzékkel rendelkező vállalkozók szerencse faktorának tartanak. A kínai üzletemberek egyre érzékelhetőbb sikere annak is betudható, hogy ők a körülöttünk lévő energiákat is beépítik az üzleti terveikbe. Tudják, mire alkalmas a cégük, mi az ő szerepük az energetikai képletük alapján és nem feledkeznek el arról sem, hogy minden tevékenységben megtalálhatóak azok a változó ciklusok, amelyek hajtják a vállalkozásukat előre. Azt gondolom, aki megérzi ezeknek az információknak jelentőségét, előbb-utóbb kíváncsi lesz rájuk.

Mit profitál egy vállalkozó a módszereddel feltárt információkból?

Kulcsfogalmaink a céges önismeret és az üzleti jövőkép építése. Az önismeret napjainkban divatos fogalom, mint ahogy a business forcasting is. Kevesen tudják azonban, hogy magának a cégnek is van személyisége, sőt sokan azonosítják magukat a vállalkozásukkal. Az üzleti asztrológia az egyén és az általa vitt üzleti tevékenység kapcsolatát is boncolgatja, túl a puszta adottság elemzésen és állapotfelmérésen.   Az eddig csak rejtetten jelen lévő információk feltárása jelentős segítséget ad a vállalkozóknak a helyes döntések meghozatalában. Ügyfeleink között vannak olyan vállalkozások is, ahol egyszemélyes vezetés hozza meg a szükséges döntéseket, ami azért lehet problémás, mert nem érvényesül a menedzsment szemlélet. Jelenlétünkkel lehetőség van egyfajta külső menedzsment szerepkör kialakítására.

Hogyan állt össze és mit vizsgál egy vállalkozás esetében ez az egyedi módszer?

Kereskedelmi üzemgazdászként végeztem, kínai asztrológiával 12 éve foglalkozom. Ez alatt az idő alatt bizonyos információk teret nyertek az üzleti életben, használják időzítésnél, üzleti társulásoknál, új munkatárs kiválasztásánál, ennél azonban sokkal nagyobb lehetőségek vannak benne. Ezt fölismerve kidolgoztunk egy saját elemzési módszert. Ez magában foglalja a vállalkozásfejlesztés eszköztárát, mely a gazdálkodási adatokból, a piaci környezet elemzéséből, a management döntési képességének értékeléséből, a finanszírozhatóság és a forrásbevonás elemzéséből áll. Mindezeket kiegészítjük az adottságok, erőforrások és a megfelelő időzítés asztrológiai képletekből kiolvasható információival, mely együttesen alkalmas egy előremutató jövőkép fölvázolására.

Miért a többes szám?

Egy ilyen összetett tevékenység megköveteli, hogy szakmailag felkészült csapat álljon mögötte. Nem egyedül végzem ezt a tevékenységet, hanem olyan szakemberekkel, akik évtizedek óta a hazai vállalkozói szektor fejlesztésén dolgoznak. Jelentős nemzetközi kapcsolat rendszerünk alkalmas arra, hogy egy –egy üzleti elképzelést akár az Egyesült Államokban vigyünk sikerre.

Köszönöm a beszélgetést!

Részletes program: 2019, a nagy hullámzások éve c. rendezvényhez

A rendezvény időpontja: 2018. december 08. szombat, 9:40-től 15:30-ig

Helyszín: Harmónia Palota Rendezvényközpont, 1088 Budapest, Múzeum utca 9.

Megközelíthető: a Kálvin tér felől, gépkocsival és tömegközlekedési eszközökkel (M3, M4 is)

Regisztráció, helyfoglalás: 9:30- 9:50 –ig. (Az épület 9 órakor nyit, Ybl nagyterem kapualjban balra)

Megnyitó, bevezető gondolatok: 9:50- 10: 00 óráig

1. előadás:   10:00 órától 11:10-ig

Üzlet és pénz 2019-ben, vállalkozói és munkavállalói szemmel

Előadó: Molnárné Gyürki Erika, az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője

Az asztrológiai adatokból kinyerhető információk felhasználása a Business ForeCasting során egy új, izgalmas terület, mely a puszta számadatok elemzésén felül, a céget körülvevő gazdasági és személyi környezetből származó energiák vizsgálatával is támogatja a vezetői döntéseket.  Az előadás során bepillantást nyerhetsz, milyen hatással lehet a jövő év energiája mindarra, amiből élünk.

Kávészünet: 11:10-től 11:30-ig

2. előadás: 11:30-tól 13:00-ig

A 2019-es év és benne saját, személyes éved lehetőségei a számmisztika tükrében

Előadó: Kiss Zoltán Zéro numerológus, oktató, a „Sorsunk a számokban ”című könyv szerzője

Ebben a blokkban a születési számaid alapján kapsz útmutatást, hogyan hozd ki a jövő évből a legjobbat. Az előadás alatt érdemes lesz elővenni a jegyzetfüzetet, mert egy önként jelentkező adatainak segítségével belekóstolunk, hogyan működik a számmisztika. Megtanuljuk kiszámolni saját, személyes évünket. Az itt tanultak alapján otthon kiszámolhatod az egész család, a barátaid, a kollégáid személyes évszámát és mini útmutatást adhatsz nekik a jövő évre vonatkozóan.

Ebédszünet: 13:00 órától 13:30-ig. Az idő rövidségére való tekintettel, ajánlott szendvicset hozni.

3. előadás: 13:30-tól kb. 15:20-ig

A jin föld Disznó év feladatai és lehetőségei, a kínai asztrológia szerint

Előadó: Sásdi Bernadett kínai asztrológus, asztroterapeuta, a Harmonet előrejelzéseinek szerzője

Az év általános hatásainak ismertetése után születési jegyenként adunk tanácsokat, mit tegyél, ha jövőre boldogabb életet, nyugodtabb otthont, jól működő párkapcsolatot szeretnél? Előkerülnek az előre kinyomtatott, saját horoszkópok és személyre szabott gondolatokat vihetsz haza a jövő évet illetően. Ekkor teheted föl a kérdéseidet is. Saját horoszkópodat innen nyomtathatod ki: https://kinai-horoszkop.com/kalkulator/.   Ha nem boldogulsz, írj nekünk! Szívesen segítünk :)

Tekintettel arra, hogy a program meglehetősen szoros és a maximumot szeretnénk nyújtani, számítunk minden résztvevőnk pontos érkezésére és együttműködésére, amit előre is köszönünk.

2019, a nagy hullámzások éve

2019-ben is meglehetősen érdekes és mozgalmas eseményekre számíthatunk. Készülj föl velünk a szeszélyes Disznó évére, az Eragon Stúdió által kezdeményezett rendezvényen, ahol három szakember szemszögéből nyerhetsz rálátást a következő év feladataira és lehetőségeire. Megtudhatod, mire számíthatsz az üzletben, a munkád, a kapcsolataid és a magánéleted területén.

A rendezvény időpontja: 2018. december 8. (szombat) 9,40-től 15-30-ig

A rendezvény helyszíne: Harmónia Palota Rendezvényközpont Ybl nagyterme, 1088 Budapest, Múzeum u. 9. 

Az előadásokról hangfelvétel készül, melyet utólag küldünk ki, letölthető formában, és az év során bármikor visszahallgathatod.

Az előadók:
1. Kiss Zoltán Zéro, numerológus, (https://kisszoltanzero.hu) a „Sorsunk a számokban” című könyv szerzője. Segítségével kiszámoljuk a személyes évünket, és közvetlen tanácsokkal lát el 2019-re.

2. Sásdi Bernadett, kínai asztrológus (https://kinai-horoszkop.com) előrejelzéséből kiderül, mit tartogat számodra a jin föld Disznó éve a munka, a szerelem és a kapcsolatok területén.

3. Molnárné Gyürki Erika (www.era-gon.hu), az Era-Gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió vezető elemzője új megvilágításba helyezi a jövő év várható üzleti tendenciáit, gazdasági és anyagi kilátásait.

Jegyrendelés: írj egy emailt  a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre, a számlázási adataid megadásával (számlázási név és pontos cím, cégeknek adószám), és máris küldjük az elektronikus számlát, majd annak kiegyenlítése után a belépőjegy kódját. A férőhelyek korlátozottsága miatt jegyeket kizárólag elővételben értékesítünk, a terem kapacitásának erejéig.

A jegyek ára : 6.990.- Ft, Early bird kedvezménnyel, november 22-ig csak 5.990.- Ft.