Elemzések, előrejelzések

Era-gon Personal & Business Forecasting

A Személyes és üzleti jövőkép tervezés nem egy misztikus dolog, ami kevesek kiváltsága, sokkal inkább egy racionális, mindennapi szolgáltatást értünk alatta, ami egy létező emberi igényből indul ki.

Szinte minden emberben olthatatlan vágy fogalmazódik meg a jövő lehetőségeinek megismerésére. Mi ezt a vágyat szeretnénk a magunk eszközeivel kielégíteni.

Módszertanunkban kiemelt szerepe van a kínai asztrológia általános tapasztalataiból táplálkozó, évezredes tudásnak épp úgy, mint a mai modern vállalkozásfejlesztés jövőtervezési stratégiájának.

Győződjön meg ön is szolgáltatásaink hasznosságáról!

Business Forecasting

Üzleti jövőkép előrejelzés

Az üzleti élet szereplőinek sikerét számos tényező befolyásolhatja. Függetlenül attól, hogy a nyugati, vagy az ázsiai üzleti szereplőről van szó, általánosan elfogadott tény, miszerint egy vállalkozás működőképességét a vállalat tulajdonosának, illetve vezetőinek karaktere, habitusa jellemzi a legjobban . A jellemző tulajdonságok és személyiségjegyek egymáshoz illeszkedése, a belőlük áramló belső dinamizmus határozza meg az adott vállalat piaci viszonyait.

Az ázsiai országok vezető cégeiben alapvetésként fogalmazódik meg, hogy a középvezetői körtől felfelé nem csak a szakmai tudást, a vezetői tapasztalatokat, és a lojalitást vizsgálják, hanem az asztrológia által feltárt évezredes személyes karakter jegyeket is. Minden vállalat magán viseli a tulajdonosainak, illetve vezetőinek az „energetikai” lenyomatát. Éppen ezért kiemelkedő fontossággal bír, hogy az adott vállalat menedzsmentjét ilyen szempontok alapján is értékeljék.

Azzal is tisztában vannak, hogy az adott cégek életciklusa nagymértékben függ a vállalat létrehozójának és/vagy irányítójának energetikai képletétől. Sőt, arról sem mondhatunk le, amikor egy vállalkozás jövőképét akarjuk megtervezni, hogy megvizsgáljuk az iparág piaci trendjeit, az üzleti környezet folyamatainak változásait. A Business Forecasting ma már a modern vállalat és piacelemzés egyik hatékony eszköze. Kétségtelen tény, hogy a Közép-Kelet Európai országokban ennek még csak nyomokban fedezhető fel a kultúrája, ugyanakkor elmondható, hogy egyre több cégvezető ismeri fel ennek fontosságát és hatékonyságát.

Az üzleti előrejelzések kidolgozásában éven belüli folyamat tervezésnek nincs értékelhető hatása, ezért kizárólag éves, illetve azon túli ciklusok vizsgálatával foglalkozunk.

Personal Forecasting

Személyes jövőkép előrejelzés

Általánosnak mondható tapasztalat, hogy az emberek nagy részét komolyan foglalkoztatja a személyes sorsának jövőbeni alakulása. Ennek az igénynek a kielégítésére ma már számos szolgáltatás kínál valamilyen jellegű és minőségű választ. A kínai asztrológia csaknem 5 000 éves tapasztalattal és rengeteg megfigyelésből származó adattal rendelkezik. A felhalmozott tudást – titkos tanokat - kezdetben kizárólag azon kiváltságosok használhatták, akik a hatalom birtokosai lehettek. Ma már mindenki számára megnyílt ez a hatalmas tudás, rajtunk múlik, hogy céljaink elérésének a szolgálatába állítjuk, vagy sem.

Jin Jang elmélet – mint az univerzum törvénye

Ez az elmélet nagyon egyszerűen és érthetően fogalmazza meg azt a körforgást, ami a körülöttünk zajló világban jelen van, és amelynek egyensúlya teremti meg gondolkodásmódunkat. A világon minden magában hordozza a változás lehetőségét. Így a világ a jin és a jang jellegű erők állandó változásából áll. Normális körülmények között az erők rendezettségre, harmóniára törekednek, és kiegyenlítik egymást. Amikor kibillennek ebből az egyensúlyból, akkor ez bizonytalanságot, félelmet, negatív állapotot hoz létre. Minden ember az élete során olyan dolgokra törekszik, amelyek ennek az egyensúlyi helyzetnek az elérését célozzák.

-       Emberi kapcsolataikban

-       Munkájukban

-       Egzisztenciájuk alakulásában

-       Pénzügyeikben

-       Egészségi állapotukban

A személyes jövőkép előre jelzéseink ezeknek a folyamatoknak a vizsgálatával foglalkozik. Elemzéseink során nemcsak előre tekintünk, hanem kiértékeljük azokat az esetleges blokkokat, amelyek hátráltatják a személyes előrehaladást.

Nyitva van az Aranykapu ... gondolatok a jin föld Kecske hónapjára

A napokban egy ismerősöm szegezte nekem a meglehetősen bizarr kérdést: Mire számíthatnak a Rákok, a Kecske hónapjában? A kérdés azt mutatja, hogy a nyugati mellett a kínai asztrológia is kezd beszivárogni a köztudatba. A kétféle asztrológiai rendszer  időzítése, gondolkodásmódja, és szimbólumrendszere azonban alapjaiban eltér egymástól. Bár a Rák és a Kecske közt van némi hasonlóság, mert mindkettő gondoskodó jegy, kezeljük külön ezt a két rendszert, esetünkben maradjunk a kínai asztrológiánál! Eszerint a  jang föld Kutya évének jin föld Kecske hónapjában járunk, mely július 7-én kezdődött és augusztus 7-ig élvezhetjük jóindulatát.

Régóta nem írtam előrejelzést. Egyrészt azért, mert az Általános előrejelzések írása nem tartozik az Era-Gon Stúdió profiljába. Az idei évtől a gazdasági és üzleti elemzésekre, egyedi előrejelzésekre, cégeknek és cégvezetőknek szóló útmutatásokra koncentrálódik a munkám. Másrészt a jang föld Kutya éve engem is visszahúzódásra, befelé fordulásra, meglévő ismereteim elmélyítésére, afféle csendes háttérmunkára késztetett és nem éreztem szükségét, hogy nyilvánosan megosszam a gondolataimat. Sokan panaszkodtatok, hogy minden megállt, miközben valahogy mégis intenzíven történnek a dolgok. Ilyen erős föld energiák hatására valóban tűnhet úgy, mintha megállt volna az idő és nem látjuk, hogy a mélyben milyen intenzitással zajlanak a folyamatok.

A jang föld Kutya maga a Föld mélye, vagy egy nagy hegy energiája, amely belül tele van kincsekkel. A jin föld Kecske maga az anyaföld, a termőföld energiája, mely nyár közepén, akár gondos megmunkálás eredményeként, akár spontán létéből fakadóan, ontja magából a kincseket. Mintha egy láthatatlan kéz szórta volna el a margaréta magját, mely egyenes sorokban pompázik az út mellett, gyógynövények sokasága virít a napsütésben, érnek a gyümölcsök és aratják az érett kalászt. Természetes számunkra, hogy a Föld minden kincse a rendelkezésünkre áll. Akár hálásak is lehetnénk érte, de a mai kor embere műanyaggal borítja be és lerabolja a bolygót, önös érdektől vezérelve irtja az évszázados fákat, nem törődve azok élővilágával. Ha pedig a Föld erre éghajlatváltozással reagál, széndioxid-kvótáért kiáltanak. Ahogy lent úgy fent, ahogy fent úgy lent, sosem volt ennyi önbizalomhiányos ember, aki szintén tele van kincsekkel, de számára természetes az, amit tud, nem tanulta meg értékelni magát. Aki ahelyett, hogy kincseivel okosan gazdálkodna, elpazarolja azokat. Nem csak a tudatosság hiánya, az iskolarendszer, a gyermekkorban történő biztatás elmaradása azonban ennek az oka. Sok ember azért nem mer önmaga értékei mentén élni és cselekedni, mert van benne a környezet irányába egy megfelelési kényszer. Hazudik magának a békesség kedvéért, a mások kedvéért, és hajlamos a bizonytalan jövőtől való félelmei miatt  belaragadni akár egy rossz kapcsolatba, tűrve a bántalmazást. Ebben a hónapban eljöhet az igazság pillanata! Itt az ideje félreállni a saját utunkból és kiállni a saját értékeink mellett. Előtérbe kerül a belső út, az önismeret fontossága és az élet nagy kérdései. Előfordulhat, hogy megdöbbentő halálesetek hívják föl erre a figyelmünket.

A Ló hónapja azért volt annyira nehéz sok ember számára, mert felszínre hozta a mélyben lappangó feszültségeket. Fölhívta a figyelmet azokra az életterületekre, ahol már nem mehetnek a dolgok úgy tovább, mint eddig, szükség van a változtatásra. Ebben a hónapban spontán változások is elindulhatnak mind bennünk, mind a környezetünkben, amikre nemigen lesz ráhatásunk. Üdvözölhetjük őket, mert hosszú távon a javunkat szolgálják, vagy elébük is mehetünk akár. Kezdjük mindjárt a nemet mondással!  Ez eleinte lehet, hogy sértődéshez vezet, de ha kitartóan megtesszük, egy idő után környezetünk ráébred, hogy játszmákkal nem irányíthat tovább minket. Megmondhatjuk őszintén a párunknak, a családunknak, sőt bevallhatjuk saját magunknak is, hogy mi az, ami nem működik tovább. Tudatosítsuk magunkban, hogy választhatunk mást. Írhatunk egy listát arról, hogy néz ki a vágyott élet és cselekedjük azt, ami közelebb visz ehhez minket. Bármit teremtettünk, vállaljuk érte a felelősséget!  Azért is, ha hibázunk, semmiképpen ne próbáljuk elkenni a dolgokat. Lehet, hogy meg fogunk lepődni, mert a másik oldalon  fogadókészséggel találkozhatunk, sőt elkezdhetnek ezért becsülni. Persze az időzítést, mint minden esetben, érdemes most is jól megválasztani.  Gondoljuk át minden szituációban, hogy mi teremt nagyobbat, nem csak adott pillanatban, hanem 5-10, akár 100 év távlatában is. Itt az ideje, hogy észrevegyük és elismerjük a bennünk rejlő kincseket, hisz amit magunkkal hoztunk, azzal tudjuk a legtöbbet adni a világnak. A testünk rendkívül kifinomult jelzőrendszer, ha továbbra is homokba dugjuk a fejünket, ne csodálkozzunk azon, ha komolyabb lelki, vagy egészségi problémánk támad. Ha látjuk ugyan a problémáinkat, de egyedül nem tudunk megbirkózni velük, forduljunk szakemberhez, kérjünk segítséget!

A hónap kedvez művészi hajlamaink kiélésének, a családi és baráti összejöveteleknek, sütögetésnek, vendéglátásnak, nyaralásnak, lustálkodásnak. Kedvez azoknak is, akik bíznak önmagukban, és mernek kezdeményezni, ők akár támogatóra is találhatnak. A célravezető viselkedési mód most az aggodalmaskodás helyett a rugalmasság, a hibáztatás helyett pedig a felelősségvállalás, a saját erőnkbe való beleállás. A szenvedés nincs eleve elrendelve, mindig van más választás.

Igazmondó napok, amikor ne próbálj a dolgokon szépíteni:  július 8, július 20. és aug. 1.   Sikernap, fontos eseményekhez: Július 10 és augusztus 3. Legjobb napok posztolásra, hirdetés elindítására, közösségi, családi eseményekhez: július 16, 19, 28.

A leírtak általánosságban érvényesek, az egyéni horoszkópok függvényében az energiák hatása változhat!