Felhasználói feltételek

Adatkezelési tájékoztató

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió, számlázási név és cím: Molnárné Gyürki Erika szellemi szabadfoglalkozású, (Székhely: 7132 Bogyiszló, Kossuth u.89. Adószám: 79305804-1-37, Email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Adatkezelési bejelentések: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Telefon: +36302789863) a továbbiakban mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak. Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.era-gon.hu címen. Molnárné Gyürki Erika fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, az esetleges változásokról kellő időben értesítve az érintetteket.

 Az Era-gon Üzleti és Vállalati Asztrostúdió és Molnárné Gyürki Erika elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

  Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2. Az adatkezelő adatai:

Elérhetőség, melyen kapcsolatba léphet kérdés esetén az Adatkezelővel: E-mail cím Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Telefonszám munkaidőben: 06 30 278 98 63. Adatkezelési bejelentések, kérdések, kérések Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1 Hírlevélre való feliratkozás során megadandó személyes adatok

A Hírlevélre való feliratkozás során, az email-ben küldött, ingyenes információk és az esetlegesen pénzért megvásárolható termékekről és szolgáltatásokról szóló tájékoztatók és ajánlatok (a továbbiakban HÍRLEVÉL) esetén kizárólag a következő adatokat tároljuk:

 1.  Keresztnév: Ezen a néven szólítjuk a Felhasználót az email-ekben, fantázianév, becenév vagy nick-név, kitalált név is megfelel, adott esetben üresen is hagyható
 2. Email cím: Erre a címre küldjük az email-eket.

 3.2 Technikai adatok

Adatkezelő a személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védi és megőrzi

 1. a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 2. a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 3. a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök

3.3. Cookie-k (sütik)

3.3.1. A sütik feladata

 1. információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;
 2. megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;
 3. megkönnyítik a weboldal használatát;
 4. minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

3.3.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék Adatkezelő weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú süti érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

3.3.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Az adatkezelő weboldalain alkalmazza a Google Analytics, a Facebook, illetve a weboldal sablon, mint harmadik fél sütijeit is. Ezen statisztikai célú szolgáltatások használatával az Adatkezelő információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

3.4. Online megrendeléshez kapcsolódó adatok: online rendszerben a megrendelőkről adatokat nem gyűjtünk és nem kezelünk.

3.5. Telefonos, vagy E-mailes megrendeléshez kapcsolódó adatok: Az adatok kezelése során, ahogy az eddigi gyakorlatban is, a legnagyobb gondossággal járunk el. Az adatkezelő kizárólag azokat az adatokat kéri el és gyűjti, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez szükségesek. Semmilyen további adatot nem gyűjt, nem tárol és nem listáz a megrendelőkről. A megrendelt írásos anyagok befejezésig harmadik fél által be nem azonosítható módon, fantázianéven kerülnek tárolásra, az előírásoknak megfelelően, adatkezelő védett számítógépén és semmilyen módon nem kapcsolhatók össze a kapcsolattartásra szolgáló telefonszámokkal és E-mail címekkel. A megrendelés teljesítése után az elkészült írásos anyag átadásra kerül a megrendelőnek, másolati példány nem kerül megőrzésre, kizárólag az ügyfél kifejezett kérésére és az általa kért ideig, további kérdései megválaszolása céljából, a jogszabálynak megfelelő védelemmel ellátva, illetéktelenek számára hozzá nem férhető módon. A megbízás lejáratakor, vagy az ügyfél kérésére minden adat azonnali hatállyal törlésre kerül.

3.6. A megbízásokhoz kapcsolódó számlázási adatok: A megrendelések teljesítése után kiállított számlák tárolása a számviteli törvényben meghatározott módon és ideig, elkülönítve, zárható, illetéktelenek által hozzá nem férhető helyen történik.

3.7 Hírlevélhez kapcsolódó adatok

Az email-ben küldött, ingyenes információk, tájékoztatók és ajánlatok (a továbbiakban HÍRLEVÉL) esetén kizárólag a következő adatokat tároljuk:

 1. Keresztnév: Ezen a néven szólítjuk a Felhasználót az email-ekben, becenév vagy nick-név, kitalált név is megfelel, adott esetben ez az adat üresen is hagyható
 2. Email: Erre a címre küldjük az email-eket.

4. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

A HÍRLEVELEK küldése esetén az adatokat addig kezeljük, ameddig a Felhasználó nem törölteti azt leiratkozási linken keresztül, illetve nem kéri azt email-ben vagy telefonon.

Egyéb esetekben Felhasználó BÁRMIKOR kérheti az összes adatának törlését, kivéve a számlákat, melyek megőrzése a számviteli törvényben meghatározott módon és ideig történik.

 5. Az adatkezelés célja, módja és jogalapja

5.1 Általános adatkezelési irányelvek

Molnárné Gyürki Erika tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

-  2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

-  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános

adatvédelmi rendelet, GDPR);

-  2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

-  2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.);

-  2017. évi LIII. törvény – a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és

megakadályozásáról (Pmt.);

-  2013. évi CCXXXVII. törvény – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozások-ról (Hpt.).

6. Az adatok fizikai tárolási helyei

A hírlevél feliratkozással kapcsolatos adatok jelszóval védett, zárt adminisztrációs felületen kerülnek tárolásra. Eszközeit, melyek tartalmazhatnak adatokat, Adatkezelő e célra szolgáló, zárható helyiségben, illetéktelenek által hozzá nem férhető módon tárolja.

7. Adattovábbítás, adatfeldolgozás, az adatokat megismerők köre

Adatokat harmadik félnek nem adunk át és nem továbbítunk, nem adunk el és nem szolgáltatunk ki. A Felhasználó adatai kizárólag az Adatkezelő részére férhető hozzá, továbbá azon szolgáltatásokat nyújtó cégek, amelyeket az Adatkezelő a megfelelő működés és a Felhasználók kiszolgálása érdekében igénybe vesz. Mindezek a szolgáltatások szintén szigorú intézkedéseket hoztak, s megfelelnek a GDPR-ben foglalt alapelveknek és szabályoknak. A számlák adataihoz adatkezelőn kívül a könyvelés fér hozzá (D-Xabi Kft. 7100 Szekszárd, Holub u. 4.), a számlákba való betekintés azonban semmilyen módon nem kapcsolható össze az ügyfélről adatkezelő tudomására jutott többi információval.

8. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

8.1 Tájékoztatáshoz való jog

Az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

8.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

8.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A Felhasználó kérésére azonnal tájékoztatást nyújtunk minden általunk tárolt adatáról. Ehhez az email cím megadása szükséges. Ha ezzel kapcsolatos kérését el akarja nekünk küldeni, kérem, az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre írjon.

8.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 2. az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 4. a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az érvényben lévő törvényi szabályozás másként rendelkezik.

8.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 1. az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

8.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

8.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

8.9 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

8.10 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

8.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Telefon: 0613911400 Fax: 0613911410 E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Honlap: http://www.naih.hu

9. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Molnárné Gyürki Erika a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Bogyiszló, 2018. május 25.